Audit ISO potvrdil kvalitu služeb Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Petr Kvapil -

Pro každou proklientsky zaměřenou organizaci je nezbytné nezávislé posouzení úrovně poskytovaných služeb. ZPŠ proto již od roku 2005 podstupuje každoroční audit dle normy ISO 9001:2015, který jednak stvrzuje, že služby ZPŠ odpovídají velmi přísným měřítkům kvality a zároveň je oceněním každodenní kvalitní a profesionální práce všech zaměstnanců ZPŠ.

Po loňském recertifikačním auditu se jednalo o 1. kontrolní audit, který proběhl ve dnech 8. – 9. 9. 2021 a i v něm ZPŠ obstála na výbornou.

Dlouhodobá a cílená orientace ZPŠ na kvalitu poskytovaných služeb bezpochyby přispívá i k výborným výsledkům v nezávislém projektu „Zdravotní pojišťovna roku“, v němž se za rok 2020 ZPŠ stala nejlepší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou a již potřetí v řadě vítězem dílčí kategorie hodnocení z pohledu ambulantních lékařů.

Pozitivních výsledků auditu ISO si velmi vážíme a jsme přesvědčeni, že i ony přispívají k aktuálnímu zvýšenému zájmu o přeregistraci k ZPŠ, který zaznamenáváme nejen v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Rychnově nad Kněžnou, ale i v ostatních regionech naší působnosti.