Datum předložení Přehledu OSVČ

Kadlecová Gabriela -

Za rok 2019 musí všechny OSVČ podat přehled příjmů a výdajů OSVČ nejpozději do 3. srpna 2020.

Termíny pro předložení přehledu jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání.

S ohledem na nouzový stav vyhlášený vládou ČR v době epidemie COVID-19 upravuje termín pro podání přehledu za rok 2019 novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění takto: přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020.

Aktuálně platné posunutí lhůty pro podání daňového přiznání do 18. srpna neznamená možnost odkladu podání Přehledu OSVČ.

 

Zde najdete Přehledy OSVČ