Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 7. 2016

-

Informujeme o aktualizaci Metodického postupu k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 7. 2016.