ZPŠ vrací přeplatky za léky za první čtvrtletí roku 2020

Petr Kvapil -

ZPŠ za období prvního čtvrtletí roku 2020 vrací svým pojištěncům, kteří překročili tzv. ochranný limit více než 1,1 mil. Kč. Za zmíněné období se to týká téměř 2 500 pojištěnců.

Na první čtvrtletí roku 2020 se již vztahovala legislativní novela snižující limit doplatků na léky pro invalidní důchodce na 500 Kč. V případě ZPŠ se zatím jednalo o 21 pojištěnců, kteří doložili nezbytné potvrzení o invaliditě a částku 10 561 Kč.

Za celý předchozí rok 2019 vrátila ZPŠ svým 8 841 pojištěncům celkem 9,1 mil. Kč.

Pojištěnci, kteří mají aktivovanou aplikaci Karta mého srdce si mohou jejím prostřednictvím průběžně kontrolovat výši započitatelných poplatků za léky, které jim jsou při překročení ochranného limitu vraceny.