Co je to Portál ZP

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Portál zdravotních pojišťoven zkráceně Portál ZP (www.portalzp.cz) je internetová aplikace podobná elektronickému bankovnictví, která umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy s 5 zdravotními pojišťovnami ze 7, které od 1. 10. 2012 působí na českém trhu veřejného zdravotního pojištění. Jsou to tyto pojišťovny:

  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)

Zdravotní pojišťovny tuto službu nabízí bezplatně a uživatelé tak získají sjednocenou komunikaci s pěti zdravotními pojišťovnami. Jste-li lékař, zaměstnavatel nebo pojištěnec a vaše zdravotní pojišťovna provozuje Portál ZP, získáváte zajímavou výhodu.

Portál ZP je integrovanou webovou aplikací, která slouží ke komunikaci. Přesněji, která komunikaci zjednodušuje a prostřednictvím které přijímají zdravotní pojišťovny informace od klientů - jako jsou vyúčtování zdravotní péče od lékařů, podání hlášení o platbách zdravotního pojištění od zaměstnavatelů či podání přehledu OSVČ pro pojištěnce - výčet všech služeb je však mnohem delší.

Portál ZP se ovládá jednoduše prostřednictvím prohlížeče internetových stránek. Funguje na stejném principu a stejně snadno jako je prohlížení běžných stránek na internetu. Výrobcům softwaru je navíc umožněna přímá komunikace mezi jejich aplikacemi a Portálem ZP - tzv. komunikační brána.

Portál ZP umožňuje bezpečnou výměnu digitálně podepsaných dat. Portál ZP je jednotný a otevřený systém, který umožňuje automatizovaný přístup při výměně dat.

Portál ZP funguje 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok - sami si zvolíte, kdy a se kterou pojišťovnou chcete komunikovat. Elektronická výměna dokladů v mnoha případech zrychluje jejich vyřízení. Uživatelé portálu nemusí tisknout papírové formuláře, nepohodlně je vyplňovat a následně se starat o jejich doručení. Uživatelům Portálu ZP tak odpadla pracná administrativa a náklady spojené s přenosem dokladů (poštovné, fax, doprava). Navíc portál umožňuje rychlou reakci na urgentní požadavky a garantuje doručení odeslaných dat.

Od 1. listopadu 2009 právnické osoby povinně a fyzické osoby dobrovolně využívají komunikaci prostřednictvím datových schránek. Povinnost či možnost mít datovou schránku se vztahuje i na zdravotnická zařízení. Zdravotní pojišťovny, stejně jako ostatní povinné subjekty, jsou dobře připraveni na tento nový způsob komunikace mezi obchodními partnery. Přesto upozorňujeme, že datové schránky nemohou uživatelům garantovat vysokou přidanou hodnotu, kterou nabízí právě Portál ZP.

Portál ZP splňuje všechny bezpečnostní prvky pro práci s citlivými údaji a je plně v souladu se zákony č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění; 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

Systémovým integrátorem Portálu ZP je Asseco Central Europe, a.s. Design Portálu ZP a jeho názvosloví spravují jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Vstup do Portálu ZP probíhá přes přihlašovací stránku umístněnou na webu příslušné zdravotní pojišťovny v sekci Portál ZP. Pro nejsnadnější přístup do Portálu ZP lze využít centrální adresu www.portalzp.cz a zvolit příslušnou pojišťovnu.