Jak se ovládá?

Autor: Petr Kvapil

Portál ZP funguje na stejném principu a stejně snadno jako je prohlížení běžných stránek na internetu. Principy práce s Portálem ZP jsou:

  • snadné jako prohlížení stránek na internetu
  • identifikace pomocí certifikátů známých z elektronického bankovnictví nebo SMS
  • základní služby ovládané stejně pro všechny pojišťovny
  • podobný vzhled a chování v různých pojišťovnách
  • kontrola chyb
  • okamžitá zpětná vazba