Jaké služby nabízí?

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Paleta bezplatných služeb Portálu ZP se průběžně rozšiřuje o nové funkce. 

Služby pro

Registrované uživatele

Neregistrované uživatele

poskytovatelé zdravotních služeb

 • vyúčtování zdravotní péče
 • přehled odeslaných faktur (rekapitulace)
 • protokoly o zpracování
 • chybové protokoly
 • prohlížení plateb
 • čtvrtletní vyúčtování
 • registrace pojištěnce EU
 • výpis registrovaných pacientů v kapitaci
 • verifikace pojištěnce a ověření EHIC
 • hlášení úrazu
 • registr nositelů výkonu
 • elektronická podatelna
 • osobní schránka
 • elektronická podatelna
 • přehled OSVČ
  (podání, prohlížení, opravný přehled)
 • verifikace pojištěnce a ověření EHIC
 • žádost o založení konta
  či rozšíření přístupových
  práv na portál

elektronická podatelna

přehled OSVČ
(podání, prohlížení, opravný přehled)

verifikace pojištěnce a ověření EHIC

zaměstnavatele

 • hromadné oznámení zaměstnavatele
  (podání a prohlížení)
 • přehled plateb pojistného zaměstnavatele(podání přehledu a prohlížení)
 • prohlížení evidovaných plateb
 • přehled pojištěnců
 • verifikace pojištěnce a ověření EHIC
 • záznam o úrazu
 • elektronická podatelna
 • osobní schránka

plátce pojistného
a
pojištěnce

 • přehled vykázané zdravotní péče na pojištěnce
 • přehled OSVČ
  (podání, prohlížení, opravný přehled)
 • přehled dob pojištění
 • přehled evidovaných plateb OSVČ i OBZP
 • přehled předpisů a záloh OSVČ i OBZP
 • verifikace pojištěnce a ověření EHIC
 • elektronická podatelna
 • osobní schránka

služby pro externí instituce

 • žádost o součinnost