Uživatelé Portálu ZP

Autor: Petr Kvapil

Portál ZP je určen všem, kteří vyžadují pohodlné vyřízení agendy se zdravotní pojišťovnou. Zúčastněných pět zdravotních pojišťoven zastupuje více než 1,6 milionu pojištěnců. V současnosti je zastoupeno v Portálu ZP přes 52 000 subjektů (červenec 2016), kterými jsou:

  • poskytovatelé zdravotních služeb (lékaři, zdravotnická zařízení, lékárny)
  • plátci pojistného (zaměstnavatelé)
  • pojištěnci (včetně OSVČ a OBZP)
  • externí firmy (účetní firmy, zpracovatelé vyúčtování zdravotní péče apod.)
  • ostatní zákony dané instituce