Zdravotní pojišťovny

Autor: Petr Kvapil

Se kterými zdravotními pojišťovnami lze komunikovat?

Seznam zdravotních pojišťoven provozujících od 1. 10. 2012 Portál ZP:

  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR