Duplicitní zasílání

-

Upozorňujeme pojištěnce, kteří obdrželi duplicitně dopis, kterým zveme pojištěnce na preventivní prohlídky (tzv. adresné zvaní), že k chybě došlo na straně našeho dodavatele. Ujišťujeme Vás, že nedošlo z naší strany k plýtvání finančních prostředků a že dodavatel slíbil, že se tato situace již nebude opakovat. Duplicitní dopisy byly odeslány celkem 1281 pojištěncům.