Přijímání žádostí o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2020 ukončeno!

Magda Doležalová -

Vážení pojištěnci, 
o příspěvek na zdravotní programy bylo možné žádat pouze do 11.12.2020
Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku nejpozději do 31. 1. 2021.

Žádost najdete zde.
 
Formulář je nutné odevzdat s originálním podpisem a originálním dokladem/doklady o zaplacení. Vyplněný formulář s doklady můžete předat buď osobně na některém z našich pracovišť v jeho provozní době, anebo jej zaslat poštou, či vložit do sběrného boxu/poštovní schránky na našem pracovišti. 

Žádost o příspěvek nepřijímáme v elektronické podobně (e-mailem). 

Po schválení Vám bude příspěvek proplacen na bankovní účet.   
 
Kompletní informace o zdravotních programech najdete zde 
Aktuální provozní dobu všech pracovišť najdete zde

 

Děkujeme za pochopení a že se staráte o své zdraví.