Výsledky voleb do Správní rady a Dozorčí rady ZPŠ

Petr Kvapil -

V souladu s vyhláškou č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ZPŠ výsledky voleb do Správní rady a Dozorčí rady ZPŠ, které se konaly dne 23. 5. 2018.

 

Do funkce členů Správní rady ZPŠ byli z kandidátů navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů zvoleni Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Jiří Prokop, Ph.D, Mgr. Ing. Ondřej Kočí, Ing. Tomáš Kubín.  

Do funkce člena Správní rady ZPŠ byla z kandidátů navržených reprezentativní odborovou organizací zvolena paní Mária Fuková.         

Do funkce členů Dozorčí rady ZPŠ byli z kandidátů navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů zvoleni JUDr. David Kavan, Ing. Štěpán Lacina a Ing. Martina Janebová Ciencialová.

Do funkce členů Dozorčí rady ZPŠ byli z kandidátů navržených reprezentativní odborovou organizací zvoleni Bc. Jitka Žáková a paní Romana Brandejsová.

Naskenovaný dokument s oznámením výsledků naleznete zde