Kandidátní listiny pro volby do Správní rady ZPŠ a Dozorčí rady ZPŠ

Petr Kvapil -

V souladu s vyhláškou č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje ZPŠ kandidátní listiny s životopisy jednotlivých kandidátů. 

Kandidátní listina pro volbu členů Správní rady ZPŠ navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů

Kandidátní listina pro volbu členů Správní rady ZPŠ navržených reprezentativními odborovými organizacemi 

Kandidátní listina pro volbu členů Dozorčí rady ZPŠ navržených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů

Kandidátní listina pro volbu členů Dozorčí rady ZPŠ navržených reprezentativními odborovými organizacemi