Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb do Správní rady a Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) v roce 2019

Petr Kvapil -

Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb  do Správní rady a Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) v roce 2019

 

V souladu s vyhláškou č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j i doplňující volby do Správní rady a Dozorčí rady ZPŠ na den 16. 4. 2019.

Doplňující volby se budou konat v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin v sídle ZPŠ, Husova 302, Mladá Boleslav, v zasedací místnosti ve 4. poschodí.

Lhůta pro podávání návrhů kandidátů je stanovena do 8. 4. 2019 do 15,00 hod.

Místo určené pro přijímání návrhů kandidátů je v sídle ZPŠ, Husova 302, 1. poschodí, č. dveří 204, sekretariát ředitelky ZPŠ.

 

V Mladé Boleslavi dne 8. 3. 2019. 

 

 

Ing. Darina Ulmanová, MBA

ředitelka ZPŠ

 

Podepsané Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb  do Správní rady a Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ) v roce 2019 naleznete zde.