Změna čísla účtu

-

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda si Vás dovoluje informovat o změně bankovního ústavu.
Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou zdravotní pojišťovny povinny vést bankovní účty u České národní banky. Na základě této legislativní změny ZPŠ přechází k České národní bance. 

Bankovní spojení pro platby pojistného: 2092101181 / 0710

Platba pro Zaměstnavatele

Platba pro OSVČ

Platba pro OBZP 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda děkuje všem plátcům pojistného za pochopení a zasílání plateb pojistného od 1. 10. 2016 na výše uvedený účet.