ZPŠ podporuje prevenci hepatitidy

Petr Kvapil -

Již od roku 2010 je 28. červenec stanoven Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Světový den hepatitidy. Je třeba si uvědomit, že jde o velmi závažné onemocnění jater, se kterým se například v loňském roce léčilo 363 pojištěnců ZPŠ a náklady na jejich léčbu dosáhly částky 15,8 mil. Kč.

ZPŠ se dlouhodobě snaží být aktivní v prevenci tohoto onemocnění a má ve své široké nabídce zdravotních programů příspěvek na očkování proti hepatitidě (žloutence). Pro letošní rok je ve výši 800 Kč. Od roku 2010 tuto možnost získání příspěvku využilo 1 674 pojištěnců ZPŠ, kterým bylo vyplaceno zhruba 1,5 mil. Kč.

Získání příspěvku je velmi jednoduché. Stačí vyplnit formulář žádosti o příspěvek na zdravotní programy, přiložit doklad o zaplacení očkování a odevzdat tyto podklady osobně na některé z našich poboček nebo kontaktních míst či je zaslat poštou.

Všechny příspěvky (nejen na očkování proti hepatitidě) mohou naši pojištěnci čerpat průběžně během celého roku, nejpozději však do 11. 12. 2020.