Compliance

Autor: Petr Kvapil

Compliance (soulad s pravidly)
 

Pro ZPŠ je jednou z hlavních priorit respektování platných právních předpisů, interních norem a Etického kodexu ZPŠ. Prostřednictvím tohoto přístupu se snažíme maximálně zajistit, aby veškeré rozhodování a jednání managementu ZPŠ a všech zaměstnanců bylo vždy v souladu jak s právními normami, tak i s přijatými etickými a morálními principy.
 

Pro případné zasílání podnětů či dotazů týkajících se problematiky compliance můžete využít kontaktní adresu compliance@zpskoda.cz.
 

Tato e-mailová adresa není obecnou kontaktní e-mailovou adresou ZPŠ a rovněž není určena pro zasílání stížností, dotazů nebo podnětů týkajících se čerpání či úhrad zdravotních služeb.