Kdo jsme

Autor: Petr Kvapil

Vážené dámy, vážení pánové,

vítám Vás na internetových stránkách Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. ZPŠ je otevřená  a dynamicky se rozvíjející společnost, která citlivě reaguje na požadavky svých partnerů - pojištěnců, poskytovatelů zdravotních služeb i plátců pojistného.

ZPŠ dlouhodobě usiluje o to, aby uspokojila požadavky svých pojištěnců a zároveň, aby byla jak pojištěnci, tak smluvními poskytovateli zdravotních služeb i dalšími partnery vnímána jako stabilní a ekonomicky silná zdravotní pojišťovna.

Pro naši pojišťovnu je jednou z priorit bezvýhradné respektování platných právních předpisů, ale také veškerých interních norem a Etického kodexu ZPŠ. Jsem přesvědčena, že zde leží jeden z klíčových důvodů naší úspěšné, již téměř 30leté činnosti.

Věřím, že naše internetové stránky Vám umožní nalézt potřebné informace, ať již půjde o údaje týkající se činnosti ZPŠ, cenné rady, jak se zachovat v nejrůznějších životních situacích, které mají vazbu na zdravotní pojištění, informace související s cestováním do zahraničí, nebo informace o široké nabídce našich preventivních programů, které se snažíme zaměřovat na motivaci ke zdravému životnímu stylu a posílení uvědomění o hodnotě zdraví.

Budu velmi ráda za jakékoliv Vaše připomínky, které nám pomohou k dalšímu zlepšení našich služeb.

 

Ing. Darina Ulmanová, MBA

ředitelka ZPŠ