Odpovědi na žádosti o informace

ODPOVĚDI NA ŽÁDOSTI O INFORMACE

  Dne 11. 1. 2023 ZPŠ obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z LP (LP1-LP7).  ZPŠ žádosti č.…