Spolupráce ZPŠ a ŠKODA AUTO a.s.

Autor: Petr Kvapil

Společnost ŠKODA AUTO a.s. sehrála při vzniku ZPŠ zcela klíčovou roli, což je patrné z názvu naši zdravotní pojišťovny. Důvodem zájmu největšího zaměstnavatele u nás byla skutečnost, že zaměstnanecké pojišťovny měly v německém systému zdravotního pojištění dlouhou tradici a byly také jeho stabilizujícím prvkem. ŠKODA AUTO a.s. proto již v roce 1992 aktivně vstoupila do procesu formování legislativy. Prostřednictvím svých německých konzultantů mohla využít zkušeností z Německa a tak se aktivně podílet na  vzniku pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Dne 27. 8. 1992 bylo představenstvem ŠKODA AUTO a.s.rozhodnuto o zřízení ZPŠ. Zřizovací listina byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vydána k  15. 10. 1992 a dne 21. 12. 1992 byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského obvodního soudu v Praze. ZPŠ právě díky této podpoře vznikla ve skupině prvních zaměstnaneckých pojišťoven, které svou činnost zahájily k 1. 1. 1993.


ŠKODA AUTO a.s. je v podstatě prostřednictvím ZPŠ dominantním plátcem zdravotních služeb v regionu, a proto vyvíjí neustálou snahu o účelnost a hospodárnost při užití jí poskytnutých finančních prostředků formou pojistného. To je realizováno především díky zastoupení zkušených řídích pracovníků společnosti ŠKODA AUTO a.s. ve vrcholných orgánech ZPŠ, kteří se spolu se zástupci pojištěnců z řad členů Odborů KOVO Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny při ŠKODA AUTO a.s. podílejí 2/3 na obsazení členů jak Dozorčí rady tak i Správní rady ZPŠ. Tyto orgány rozhodují o klíčových otázkách směrování finančních prostředků do zdravotnictví a strategii ZPŠ. ŠKODA AUTO a.s. se prostřednictvím svých odborníků rovněž podílí na rozhodování o zásadních výdajích na provozní činnost ZPŠ. 
 

Právě spojení sil ZPŠ a dominantního zaměstnavatele, společnosti ŠKODA AUTO a.s., který velmi dbá o zdraví svých zaměstnanců, dává oběma společnostem možnosti neustále zlepšovat péči o zdraví občanů v regionech své působnosti. Tradiční je dlouholetá úzká spolupráce v oblasti preventivních programů a aktivit, zapojení ZPŠ do činnosti Zdravotního výboru společnosti ŠKODA AUTO a.s. či podpora protidrogové prevence v učilišti ŠKODA AUTO a.s. Zajímavým dlouhodobým programem, do kterého byli zapojeni zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a.s., pojištěnci ZPŠ, byl např. projekt FIAKR, zaměřený na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění.
 

ŠKODA AUTO a.s., jakožto společnost s více než dvěmi desítkami tisíc zaměstnanců, kromě nezpochybnitelného celonárodního i nadnárodního vlivu, významně ovlivňuje život obyvatel v místech a okolí své činnosti. S tímto se identifikuje i ZPŠ, která nabízí své služby zejména v působištích společnosti ŠKODA AUTO a.s. a je otevřena nejen pro zaměstnance, ale pro veškerou populaci, která v těchto regionech žije. Důkazem úspěšné, již téměř 30leté, činnosti ZPŠ je právě vysoký podíl pojištěnců ZPŠ tam, kde je činná společnost ŠKODA AUTO a.s.