Pro plátce

Zaměstnavatel/zaměstnanec

Výše minimální mzdy v roce 2021   Zvyšování minimální mzdy se projevuje také do minimálního pojistného odváděného za zaměstnance. Minimální pojistné u nich činí částku vypočtenou jako 13,5 %…


OSVČ

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna 2021. Tuto změnu podání umožnil nový…


OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů   Pojistné pro rok 2021 Na základě Nařízení vlády č. 487/2020 Sb. ze dne 16. listopadu 2020, se od 1. 1. 2021 zvyšuje minimální mzda a to z původních 14…


Formuláře

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného.