OBZP

Autor: Kadlecová Gabriela

Osoby bez zdanitelných příjmů

 

Pojistné pro rok 2022

Na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb., dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 15 200 Kč na 16 200 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 187 Kč. 

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 2 187 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2022.

 

Pojistné pro rok 2021

Na základě Nařízení vlády č. 487/2020 Sb. ze dne 16. listopadu 2020, se od 1. 1. 2021 zvyšuje minimální mzda a to z původních 14 600 Kč na 15 200 Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 2 052 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2021.

 

Změny u plateb na zdravotní pojištění v souvislosti s epidemií COVID-19

Platby pojistného osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) za období březen až srpen 2020 nejsou prominuty. U pozdních plateb ale není vymáháno penále.

 

Pojistné pro rok 2020

Na základě Nařízení vlády č. 347/2019 Sb. ze dne 9. prosince 2019, se od 1. 1. 2020 zvyšuje minimální mzda a to z původních 13 350 Kč na 14 600 Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 1 971 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 10. února 2020.

 

Pojistné pro rok 2019

Na základě Nařízení vlády č. 273/2018 Sb., se od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální mzda a to z původních 12 200 Kč na 13 350 Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 1 803 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2019.

 

Pojistné pro rok 2018

Na základě Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., se od 1. 1. 2018 zvyšuje minimální mzda a to z původních 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší na 1 647 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být tedy navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2018.

 

Pojistné pro rok 2017

Na základě Nařízení vlády č. 336/2016 Sb., se od 1. 1. 2017 opět zvyšuje minimální mzda, a to z původních 9 900 Kč na 11 000 Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší o 148 Kč na 1 485 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2017.

 

Pojistné pro rok 2016

Na základě Nařízení vlády č. 233/2015 Sb., se od 1. 1. 2016 opět zvyšuje minimální mzda a to z původních 9 200 Kč na 9 900 Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění v kategorii OBZP se zvýší o 95 Kč na 1 337 Kč. Vyšší pojistné je platné od ledna, platba musí být navýšena již za tento měsíc. Platba za leden je splatná nejpozději do 8. února 2016.

 

Pojistné pro rok 2015

Na základě Nařízení vlády č. 204/2014 ze dne 15. 9. 2014 se od 1. 1. 2015 zvyšuje minimální mzda z 8 500 Kč na 9 200 Kč.

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí po zvýšení minimální mzdy zvýšit odvody na zdravotní pojištění.  Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se zvýší z 1 148 Kč na 1 242 Kč.  

 

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou osoby s trvalým pobytem na území ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát, ani ony samy z důvodu výkonu samostatné výdělečné činnosti.

OBZP platí pojistné na veřejné zdravotní pojištění na účet zdravotní pojišťovny. Tato osoba platí pojistné měsíčně. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Osoba bez zdanitelných příjmů má povinnost platit pojistné za celý kalendářní měsíc, ve kterém po celý tento měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát.

Žádost o vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění

Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění. Možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ.

Žádost o vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění

Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění. Možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ.