Minimální měsíční záloha pro rok 2018

Autor: Kadlecová Gabriela

Minimální záloha pro rok 2018

Od 1. 1. 2018 se mění minimální vyměřovací základ. Vychází se z průměrné měsíční mzdy, která činí pro rok 2017 částku ve výši 29 979 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 14 990 Kč, po zaokrouhlení představuje minimální měsíční záloha částku ve výši 2 024 Kč.

Zálohu ve výši 2 024 Kč je nutné uhradit již za leden 2018. Tato výše zálohy je platná pro OSVČ, které podle Přehledu za rok 2016 hradily v roce 2017 zálohy nižší než 1 906 Kč, s vyjímkou těch OSVČ, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha za leden je splatná nejpozději do 8. února 2018. Zálohu v této výši budou muset hradit i OSVČ, které záhájí v roce 2018 výdělečnou činnost.