Minimální měsíční záloha pro rok 2019

Autor: Kadlecová Gabriela

Minimální záloha pro rok 2019

Od 1. 1. 2019 se mění minimální vyměřovací základ. Vychází se z průměrné měsíční mzdy, která činí pro rok 2018 částku ve výši 32 699 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 16 349,50 Kč, po zaokrouhlení představuje minimální měsíční záloha částku ve výši 2 208 Kč.

Zálohu ve výši 2 208 Kč je nutné uhradit již za leden 2019. Tato výše zálohy je platná pro OSVČ, které podle Přehledu za rok 2017 hradily v roce 2018 zálohy nižší než 2 024 Kč, s vyjímkou těch OSVČ, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha za leden je splatná nejpozději do 8. února 2019. Zálohu v této výši budou muset hradit i OSVČ, které záhájí v roce 2019 výdělečnou činnost.