Minimální záloha pro rok 2021

Autor: Kadlecová Gabriela

Osoby samostatně výdělečně činné budou muset od ledna 2021 hradit minimální zálohu vyšší. Z původních 2 352 Kč se minimální záloha zvyšuje na 2 393 Kč. Pro rok 2021 činí průměrná měsíční mzda 35 441 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 17 720,50 Kč.

Od 1. 1. 2021 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 393  Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a hradí současné minimum 2 352 Kč, případně hradí více, ale méně než 2 393 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální zálohu v nové výši 2 393 Kč je nutno odvést od lednové platby pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února 2021.

 

Zde najdete Přehledy OSVČ