Tiskopisy

Autor: Kadlecová Gabriela

Zde najdete potřebné tiskopisy plátců pojistného:

Zaměstnanec/zaměstnavatel

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, je třeba používat Adobe Reader - jeho poslední verzi. Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši) a uložte a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru.

Název formuláře

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele  (možnost vyplnění elektronicky)

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (nelze vyplnit elektronicky, pouze pro tisk)

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2012
Potvrzení zaměstnavatele
Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2011

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele  (možnost vyplnění elektronicky). Pro správnou funkci formuláře doporučujeme Adobe Reader poslední verze.
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ)  (možnost vyplnění elektronicky) Pro správnou funkci formuláře doporučujeme Adobe Reader poslední verze.
Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) - (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)
Informace a kódy změn (HOZ)

 

Potvrzení zaměstnavatele za rok...

Tento formulář je určen pro zaměstnavatele, který je povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2010

Tento formulář je určen zaměstnanci, který žádá o vrácení přeplatku na pojistném v důsledku překročení maximálního vyměřovacího základu.

Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění

Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění - možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ.

Žádost o vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění

Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění - možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ.

OSVČ

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, je třeba používat Adobe Reader - jeho poslední verzi. Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši) a uložte a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru.

Název formuláře

Formulář Přehled OSVČ za rok 2017 web (možnost vyplnit elektronicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2017 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Poučení OSVČ 2017

Formulář Přehled OSVČ za rok 2016 web (možnost vyplnit elektronicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2016 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Poučení OSVČ 2016

Formulář Přehled OSVČ za rok 2015 web (možnost vyplnit elektronicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2015 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Poučení OSVČ 2015

Formulář Přehled OSVČ za rok 2014 web (možnost vyplnění elektronicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2014 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Poučení k OSVČ za rok 2014

Formulář Přehled OSVČ za rok 2013 web   (možnost vyplnění elektonicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2013   (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Poučení k OSVČ 2013

Formulář Přehled OSVČ za rok 2012 web.   (možnost vyplnění elektonicky)
Formulář Přehled OSVČ za rok 2012  (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)
Formulář Přehled OSVČ za rok 2011 (možnost vyplnění elektonicky)
Formulář Přehled OSVČ za rok 2011 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky) 
Poučení k OSVČ 2011 

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ (možnost vyplnění elektonicky)
Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky) 

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné (možnost vyplnění elektonicky)
Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky) 

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2007 (možnost vyplnění elektonicky). Tento formulář je určen pro vyplnění na Vašem PC. Poté vytisknete a zašlete poštou na adresu ZPŠ. Pro správnou funkci formuláře doporučujeme Adobe Reader 8.0.

Formulář Přehled OSVČ za rok 2007 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2008 (možnost vyplnění elektonicky). Tento formulář je určen pro vyplnění na Vašem PC. Poté vytisknete a zašlete poštou na adresu ZPŠ. Pro správnou funkci formuláře je nutný minimálně Adobe Reader 8.0.
Formulář Přehled OSVČ za rok 2008 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)
Poučení k OSVČ 2008 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2009 (možnost vyplnění elektonicky). Tento formulář je určen pro vyplnění na Vašem PC. Poté vytisknete a zašlete poštou na adresu ZPŠ. Pro správnou funkci formuláře je nutný minimálně Adobe Reader 8.0.
Formulář Přehled OSVČ za rok 2009 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)
Poučení k OSVČ 2009 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2010 (možnost vyplnění elektonicky). Pro správnou funkci formuláře doporučujeme Adobe Reader poslední verze. 
Formulář Přehled OSVČ za rok 2010 (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)
Poučení k OSVČ 2010 

Zahájení/přerušení/ukončení OSVČ (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky)

Formulář oznamující pojišťovně zahájení, přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti.

Žádost o vydání p

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění (možnost vyplnění elektronicky, .doc)
Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění - možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění (pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky, .pdf)
Formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění - možnost vyplnění na Vašem PC. Poté vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ