Registrace k ZPŠ

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Kdy se zaregistrovat?

Změna zdravotní pojišťovny je možná buď k 1. 7. nebo k 1. 1. Od poslední změny zdravotní pojišťovny musí uplynout 12 měsíců!

Termíny přeregistrace / pojištěncem ZPŠ od

1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 / od 1. 7. 2019
1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 / od 1. 1. 2020

Právo výběru zdravotní pojišťovny neplatí při narození dítěte - narozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna v den porodu matka. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., stává se dnem narození dítěte pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.
 

K ZPŠ se můžete přihlásit online.

 

Prohlédněte si zdravotní programy pro naše pojištěnce pro rok 2019!

Osobní návštěva

  1. Navštivte jakékoliv kontaktní místo ZPŠ
  2. Vyplňte Evidenční list (obdržíte a vyplníte na místě)
  3. Vyplňte Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
  4. Doložte potřebné doklady:
  • občanský průkaz nebo jiný doklad obsahující rodné číslo
  • průkaz pojištěnce stávající pojišťovny
  • rodný list u osob mladších 15 let
  • doklad o výši záloh na pojistném u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
  • rozhodnutí o přiznání důchodu u poživatele důchodu z důchodového pojištění

Písemná komunikace

Pokud se chcete zaregistrovat k ZPŠ, vyplňte Evidenční list a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zašlete je podepsané poštou do ZPŠ.

Evidenční list
Souhlas se zpracováním osobních údajů