Registrace k ZPŠ

Autor: Vrabcová Lenka

Kdy se zaregistrovat

V loňském roce došlo  k výrazné změně termínů možné přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Tato změna je nově možná buď k 1. 7. nebo k 1. 1., bude však nutno dodržet podmínku možné změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců.

Příklad: 

Přihlášky podané v období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 (změna pojišťovny od 1. 7. 2017).
Přihlášky podané v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 (změna pojišťovny od 1. 1. 2018).

 • Právo výběru zdravotní pojišťovny neplatí při narození dítěte - narozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna v den porodu matka. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., stává se dnem narození dítěte pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.
   

Od poslední změny zdravotní pojišťovny musí uplynout 12 měsíců!
Prohlédněte si zdravotní programy pro naše pojištěnce pro letošní rok

Osobní návštěva

 1. Navštivte jakékoliv kontaktní místo ZPŠ
 2. Vyplňte Evidenční list (obdržíte a vyplníte na místě)
 3. Doložte potřebné doklady:
 • občanský průkaz nebo jiný doklad obsahující rodné číslo
 • průkaz pojištěnce stávající pojišťovny
 • rodný list u osob mladších 15 let
 • doklad o výši záloh na pojistném u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
 • rozhodnutí o přiznání důchodu u poživatele důchodu z důchodového pojištění

Písemná komunikace

Pokud se chcete zaregistrovat k ZPŠ, vyplňte Evidenční list a Prohlášení pojištěnce a zašlete jej podepsaný (e-mailem nebo poštou) do ZPŠ. 

Evidenční list
Evidenční list editovatelný (možnost vyplnění elektronicky)
Prohlášení nového pojištěnce

Prohlášení nového pojištěnce (možnost vyplnění elektronicky)

Galerie