Registrace k ZPŠ

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Kdy se zaregistrovat?

Změna zdravotní pojišťovny je možná buď k 1. 7. nebo k 1. 1. Od poslední změny zdravotní pojišťovny musí uplynout 12 měsíců!

Termíny přeregistrace / pojištěncem ZPŠ od

1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 / od 1. 7. 2019
1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 / od 1. 1. 2020

Právo výběru zdravotní pojišťovny neplatí při narození dítěte - narozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna v den porodu matka. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., stává se dnem narození dítěte pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.
 

NOVĚ - k naší zdravotní pojišťovně se nyní můžete přihlásit online

 

Prohlédněte si zdravotní programy pro naše pojištěnce pro rok 2019!

Osobní návštěva

  1. Navštivte jakékoliv kontaktní místo ZPŠ
  2. Vyplňte Evidenční list (obdržíte a vyplníte na místě)
  3. Vyplňte Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
  4. Doložte potřebné doklady:
  • občanský průkaz nebo jiný doklad obsahující rodné číslo
  • průkaz pojištěnce stávající pojišťovny
  • rodný list u osob mladších 15 let
  • doklad o výši záloh na pojistném u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
  • rozhodnutí o přiznání důchodu u poživatele důchodu z důchodového pojištění

Písemná komunikace

Pokud se chcete zaregistrovat k ZPŠ, vyplňte Evidenční list a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zašlete je podepsané poštou do ZPŠ.

Evidenční list
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Galerie