Registrace k ZPŠ

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Termíny přeregistrace / pojištěncem ZPŠ od

1. 1. 2019 - 31. 3. 2019 / od 1. 7. 2019
1. 7. 2019 - 30. 9. 2019 / od 1. 1. 2020

​Od poslední změny zdravotní pojišťovny musí uplynout 12 měsíců!

Právo výběru zdravotní pojišťovny neplatí při narození dítěte. Narozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, kde je pojištěna v den porodu matka. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona č. 48/1997 Sb., stává se dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je v den jeho narození zdravotně pojištěn otec.

K ZPŠ se můžete přihlásit online. Stačí vyplnit na našem webu online přihlášku, poté k Vám přijede kurýr kvůli originálnímu podpisu a jste přihlášen!

Prohlédněte si zdravotní programy pro naše pojištěnce pro rok 2019!

Osobní návštěva

  1. Navštivte jakékoliv kontaktní místo ZPŠ
  2. Vyplňte Evidenční list (obdržíte a vyplníte na místě)
  3. Seznamte se s Informačním memorandem GDPR
  4. Doložte potřebné doklady:
  • občanský průkaz nebo jiný doklad obsahující rodné číslo
  • průkaz pojištěnce stávající pojišťovny
  • rodný list u osob mladších 15 let
  • doklad o výši záloh na pojistném u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
  • rozhodnutí o přiznání důchodu u poživatele důchodu z důchodového pojištění

Písemná komunikace

Pokud se chcete zaregistrovat k ZPŠ, vyplňte a podepište Evidenční list a pošlete ho poštou do ZPŠ.

Evidenční list