Často kladené otázky

Autor: Martin Vaněk

Je Karta mého srdce zpoplatněna?
Karta mého srdce je pro Vás zcela zdarma.

 

Od kolika let si mohu Kartu zřídit?
Kartu mého srdce je možné aktivovat od 16ti let.

 

Po jaké době od návštěvy lékaře uvidím vykázanou péči v sekci čerpaná péče?
Záleží na tom, kdy zdravotnické zařízení tuto péči vyúčtuje na zdravotní pojišťovnu. Zpravidla to bývá do 3 měsíců, ale může to být i později. Takové jsou např. lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice), která účtují vzhledem k vyšším administrativním úkonům v delších časových intervalech. Naproti tomu lékárny účtují obvykle v intervalech kratších než 3 měsíce.