Často kladené otázky

Autor: Magda Doležalová

Je Karta mého srdce zpoplatněna?
Karta mého srdce je pro Vás zcela zdarma.
 

Po jaké době od návštěvy lékaře uvidím vykázanou péči v sekci čerpaná péče?
Záleží na tom, kdy zdravotnické zařízení tuto péči vyúčtuje na zdravotní pojišťovnu. Zpravidla to bývá do 3 měsíců, ale může to být i později. Takové jsou např. lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice), která účtují vzhledem k vyšším administrativním úkonům v delších časových intervalech. Naproti tomu lékárny účtují obvykle v intervalech kratších než 3 měsíce.