Často kladené otázky

Autor: Tomáš Rutar

Je Karta mého srdce zpoplatněna?
 

Karta mého srdce je pro Vás zcela zdarma. Jak se stát uživatelem Karty mého srdce?
 

Po jaké době, od návštěvy lékaře, uvidím vykázanou péči v sekci čerpaná péče?
 

Záleží na tom, kdy zdravotnické zařízení tuto péči vyúčtuje na zdravotní pojišťovnu. Zpravidla to bývá do 3 měsíců, ale může to být i později. Takové jsou např. lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice), která účtují vzhledem k vyšším administrativním úkonům v delších časových intervalech. Naproti tomu lékárny účtují obvykle v intervalech kratších než 3 měsíce.