Důchod

Autor: Lenka Vančurová

Kdo platí zdravotní pojištění za poživatele důchodu?

Za pojištěnce pobírající důchod z důchodového pojištění platí zdravotní pojištění stát.

 

Jakých důchodů se to týká?

Invalidní, starobní, vdovský.

 

Co je potřeba k doložení pobírání důchodu?

Doručit na zdravotní pojišťovnu rozhodnutí o přiznání důchodu. V případě odejmutí důchodu je třeba předložit rozhodnutí o jeho odebrání.