Narození dítěte

Autor: Lenka Vančurová

Narození dítěte oznamuje zdravotní pojišťovně do 8 dnů jeho zákonný zástupce.
Dítě se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna v den porodu matka.

Co je potřeba k registraci novorozence?

  • rodný list.

Zákonný zástupce vyplní a podepíše evidenční list a doloží údaje dítěte jeho rodným listem.