Nezaměstnanost

Autor: Lenka Vančurová

Kdo platí zdravotní pojištění za pojištěnce po dobu evidence na úřadu práce?

Za pojištěnce, který je evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, platí zdravotní pojištění stát.

Je třeba oznámit zdravotní pojišťovně začátek nebo ukončení evidence za úřadu práce?

Ano, je to jedna z povinností, které ukládá zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,      § 12, a to do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Jak doložit evidenci na úřadu práce?

Začátek a ukončení evidence na úřadu práce je třeba doložit potvrzením o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.