Pobyt v zahraničí

Autor: Vrabcová Lenka

Plánujete-li cestu do zahraničí, kdy budete nepřetržitě mimo území České republiky déle než               6 měsíců, pak se jedná o tzv. dlouhodobý pobyt v zahraničí.

Po tuto dobu není pojištěnec povinen platit pojistné a nemá nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištění za podmínky, že tuto skutečnost předem oznámí ZPŠ a po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí bude pojištěnec v cizině zdravotně pojištěn.

Co udělat před odjezdem do zahraničí?

Je nezbytně nutné Váš dlouhodobý pobyt v zahraničí oznámit zdravotní pojišťovně a vrátit průkaz pojištěnce. Jedná se o zákonnou povinnost dle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. Žádosti vyřizujeme individuálně. Prosím navštivte nejbližší kontaktní místo ZPŠ nebo s námi záležitost telefonicky konzultujte.

Co udělat po návratu ze zahraničí?

Co nejdříve se dostavit na kontaktní místo ZPŠ, provézt opětovné přihlášení a vyzvednout si průkaz pojištěnce.

Je třeba doložit, pokud jste tak již neučinil/a před odjezdem do zahraničí, doklad
o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce.

Co se stane, pokud návrat ze zahraničí bude dříve než za 6 měsíců, popř. pojištěnec nepředloží doklad o zdravotním pojištění v zahraničí?

Pokud jedna z těchto zákonných podmínek nebude splněna, bude odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině stornováno. Za vzniklé období je tedy pojištěnec povinen zpětně doplatit pojistné.