Studium

Autor: Lenka Vančurová

Kdo platí zdravotní pojištění za pojištěnce v době studia?

Za pojištěnce do 26. roku věku, který se  soustavně připravuje na budoucí povolání, studuje na střední nebo vysoké škole, platí zdravotní pojištění stát.

Začátek nebo ukončení studia je třeba doložit na kontaktním místě ZPŠ nebo poštou na adresu pojišťovny do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Jak doložit začátek studia?

  • potvrzením, že se pojištěnec stal studentem školy

Jak doložit ukončení studia?

  • potvrzením o ukončení, zanechání nebo přerušení studia
  • závěrečným vysvědčením, maturitním vysvědčením nebo dokladem o vykonání závěrečné zkoušky