Zaměstnání

Autor: Lenka Vančurová

Zaměstnanec v pracovním poměru, který je účastněn nemocenského pojištění je plátcem pojistného prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Zaměstnavatel má povinnosti oznámit příslušné zdravotní pojišťovně začátek nebo ukončení pracovního poměru do 8 dnů od vzniku této skutečnosti.

Zaměstnanec by si měl na své zdravotní pojišťovně ověřit, zda jeho zaměstnavatel svoji oznamovací povinnost splnil.

Pokud tato změna nebyla na zdravotní pojišťovnu oznámena, pojištěnec by měl doložit začátek nebo ukončení zaměstnání příslušnými doklady.

Jaké doklady budete potřebovat?

začátek pracovního poměru - pracovní smlouva
ukončení pracovního poměru - zápočtový list nebo potvrzenou výpověď