Změna osobních údajů

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Informaci o změně adresy trvalého pobytu získá pojišťovna automaticky z registru obyvatel. 

Při změně osobních údajů, jako je změna jména, příjmení nebo rodného čísla, je nutné do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, předložit doklad o této skutečnosti  na kontaktním místě ZPŠ nebo kopii tohoto dokladu zaslat na adresu pojišťovny: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav.

 

Jaké doklady budete potřebovat?

Změna jména nebo příjmení:

  • rodný list
  • občanský průkaz (popř. potvrzení o změně příjmení)
  • oddací list

 

Změna rodného čísla:

  • doklad o přidělení rodného čísla (vydává ČSSZ nebo statistický úřad)