Nárok pojištěnce na místní a časovou dostupnost zdravotních služeb

Autor: Petr Kvapil

Časová a místní dostupnost zdravotních služeb jednotlivých oborů zdravotních služeb uvádí Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Místní dostupnost je vyjádřena časem nejzazší dojezdnosti a časová dostupnost vyjadřuje maximální lhůtu, kterou nelze překročit u plánovaných hrazených zdravotních služeb. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tuto povinnost plní Zaměstnanecká pojišťovna Škoda prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Aktuální seznam těchto poskytovatelů je uveden v sekci smluvní partneři.