Přehled očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění

Autor: Markéta Hlaváčková

Očkovací kalendář v ČR platný od 1. 1. 2018

věk povinné očkování poznámka 

doporučené očkování    

poznámka
1. měsíc tuberkulóza očkování se provede pouze u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem    
2. měsíc     pneumokokové nákazy  hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku 
gastroenteritidy s průjmy vyvolané rotaviry            
3. měsíc (od 9. týdne) záškrt, tetanus, dávivý/černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B u nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1)    
5. měsíc záškrt, tetanus, dávivý/černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B      
11.-13. měsíc záškrt, tetanus, dávivý/černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B      
13.-18. měsíc spalničky, zarděnky, příušnice      
5.-6. rok spalničky, zarděnky, příušnice      
záškrt, tetanus, dávivý/černý kašel
10.-11. rok záškrt, tetanus, dávivý/černý kašel, dětská obrna      
13.-14. rok     očkování proti lidským papilomavirům hrazeno z večejného zdravotního pojištění, jestliže je očkování provedeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku
25. rok přeočkování tetanus další přeočkování se provede po každých 10 až 15 letech