Platba u lékaře

Autor: Markéta Hlaváčková

 

Při návštěvě zdravotnického zařízení se někdy můžete dostat do situace, že je po vás požadována platba v hotovosti. V takovéto situaci je dobré vědět, kdy je poskytovatel zdravotnických služeb k tomuto kroku oprávněn. V zásadě jen tehdy, když není naším smluvním partnerem a když jde o plánovanou péči. Naopak poskytnutí neodkladné nebo akutní péče je každé zdravotnické zařízení povinné uskutečnit bez požadování úhrady v hotovosti. Takovouto péči hradíme bez ohledu na to, zda je poskytovatel naším smluvním partnerem.

O jaký druh péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí se jedná, uvádí Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách:

Účelem neodkladné péče je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.

Účelem akutní péče je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí.

Naopak každou jinou, než výše uvedenou péči, nesmluvním poskytovatelům hradit nemůžeme, proto svým klientům doporučujeme si vždy zjistit, zda je navštívené zdravotnické zařízení naším smluvním partnerem. V případě poskytnutí jiné než akutní nebo neodkladné péče u nesmluvního poskytovatele zdravotních služeb si veškerou péči hradí klient sám bez nároku na následnou refundaci od zdravotní pojišťovny. To se týká i stomatologické péče včetně preventivních prohlídek.