Pobyt v zahraničí

Obecné informace

Evropská unie je integračním seskupením 27 evropských států. Vstupem České republiky do Evropské unie se k 1. květnu 2004  změnily nároky na zdravotní péči při pohybu v rámci zemí Evropské unie…


Brexit

Brexit - informace pro pojištěnce Spojené království (UK) sice vystoupilo z Evropské unie (EU) k 31.1.2020, ale nakonec  bylo dne 24.12.2020 dosaženo dohody mezi UK a EU o obchodu a spolupráci.…


ČR členským státem EU

ČR se 1. 5. 2004 stala členským státem EU. Členství s sebou přineslo i změnu v zajištění nároků na zdravotní péči při pohybu v rámci zemí EU, EHP a Švýcarska. Tyto nároky se po vstupu do…


Evropský průkaz zdravotního pojištění

Od 1. 7. 2004 vydává ZPŠ Evropské průkazy zdravotního pojištění (European Health Insurance Card - dále jen EHIC). Nové průkazy vystavujeme po předložení dokladu totožnosti a stávajícího průkazu…


Postupy českých občanů v různých situacích

Postup pojištěnce a jeho nárok na zdravotní péči se liší co do rozsahu v závislosti na tom, z jakého důvodu v jiném státě bydlí či pobývá. V zásadě lze rozlišit následující skupiny osob: Čeští…


Nároky českých pojištěnců na zdravotní péči

Státy, ve kterých máte nárok na zdravotní péči Poskytování zdravotní péče v rámci EU je upraveno Nařízeními Rady EHS. Tato nařízení jsou přímo platná ve všech státech EU. Nároky vyplývající z…


Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Osoby z EU, EHP a Švýcarska Osoby ze třetích zemí


Smluvní státy

Na základě uzavření mezistátních Smlouv o sociálním zabezpečení České republiky s Chorvatskem (od 1.7.2013 členem Evropské unie!), Jugoslávií (platná pro Srbsko a Černou…


Oznamovací povinnost

Pojištěnec má oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně veškerých rozhodných skutečností souvisejících se zdravotním pojištěním vymezenou §10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním…