Brexit

Autor: Josef Novotný

Brexit - informace pro pojištěnce

Spojené království (UK) sice vystoupilo z Evropské unie (EU) k 31.1.2020, ale nakonec  bylo dne 24.12.2020 dosaženo dohody mezi UK a EU o obchodu a spolupráci. Tato dohoda, kromě jiného, obsahuje i protokol o sociálním zabezpečení, který zahrnuje i pravidla pro zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb, která téměř zcela kopírují dosud aplikovaná evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Dohoda se bude předběžně aplikovat od 1.1.2021.

Veškeré běžné situace jsou tedy upraveny stejným způsobem, jakoby UK z EU nevystoupilo.

Nezbytná péče

Čeští pojištěnci v UK během krátkodobého pobytu budou pro čerpání nezbytné péče nadále využívat Evropské průkazy zdravotního pojištění.

Britští pojištěnci se budou v ČR (a jinde v EU) prokazovat stávajícími evropskými průkazy vystavenými britskými institucemi i před koncem roku 2020, neboť zůstávají v platnosti a není třeba žádat o jiný doklad. Nicméně Spojené království začalo od 11.1.2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC). 

Bližší informace o GHICu naleznete zde: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

Plná péče

Nadále je možné čerpat plnou péči na základě formuláře S1 pokud osoba bydlí mimo stát pojištění. Všechny formuláře S1 zaručující nárok na plnou péči zůstávají v platnosti.

Plánovaná péče

Rovněž je možné s formulářem S2 cestovat za plánovanou péčí.

Princip jednoho pojištění

Stejně tak zůstává princip jednoho pojištění nebo určování aplikovatelné legislativy formulářem A1.

Z pohledu pojištěnce tak nedochází k zásadním změnám.

Oproti očekávání tak již neplatí scénář vypracovaný na základě výstupové dohody, který počítal pouze se zachováním získaných práv u vybrané skupiny osob.

O veškerých novinkách a podrobnostech budeme informovat, jakmile to bude možné.