Belgie

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Místní pobočky Fondu nemocenského a invalidního pojištění (Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité/Hulpas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) nebo pobočky místních nemocenských fondů (Mutualité/Ziekenfonds).
V provincii Brabant: Rue du Trône 30B, 1000 Bruxelles. Tel.: +32 2 229 34 80, fax: +32 2 229 3499, www.caami-hziv.fgov.be,www.inami.be

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Belgii ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Belgii Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby se obraťte s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) přímo na lékaře.
Poskytnutou péci musíte nejdříve uhradit v hotovosti.

Léky

Léky obdržíte na recept, který vám vystaví lékař, v každé lékárně. I zde budete muset vše nejdříve uhradit sami.

Nemocniční péče

Doporučení k hospitalizaci vydá ošetřující lékař.
V nutných případech se lze na nemocnici obrátit přímo.
V nemocnici je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění)

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

Lékařská/stomatologická péče všeobecně do 25 % tarifů, u některých úkonů až 40 %
Léky skup. A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast
Léky skup. B (nezbytné léky), C (méně nezbytné léky), Cs (běžné léky) a Cx (např. hormon. antikoncepce) 25 % - 80 %
Léky vydávané na předpis 2,00 EUR za položku
Nemocniční péče denní spoluúčast 42,58 EUR za první den, od druhého dne 15,31 EUR
(některé osoby, např. nezaopatřené děti pouze 5,44 EUR)
Paušální spoluúčast na léky 0,62 EUR/den
Převoz 50%

Úhrada nákladů

Při ambulantním lékařském ošetření musíte poskytnutou péči nejdříve uhradit v hotovosti. Pak se s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) a se všemi účty (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstreke hulp) za ošetření obraťte na belgický nemocenský fond, kde vám náklady proplatí (kromě spoluúčasti).
Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila belgická pojišťovna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete požádat ZPŠ o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li požádat o české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Belgii, požádejte belgického lékaře o vystavení potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání.
Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem "Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU", který je volně stažitelný na www.cssz.cz.