Dánsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Na místních úřadech (Kommunen). Patientombuddet, National Agency for Patient´s Rights and Complaints, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg, www.patientombuddet.cz

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Dánsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Dánsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby se obraťte s formulářem s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) na smluvního praktického lékaře (jména a adresy lékařů obdržíte na obecním úřadě v místě pobytu, tzv. Amtskommune).
Stomatologické ošetření si většinou hradíte sami, pokud jste akutně ošetřeni smluvním stomatologem, bude vám část nákladů uhrazena.
Pokud potřebujete lékařské ošetření mimo ordinační hodiny, obraťte se na nejbližší pohotovost, k dispozici je telefonická informační linka 118. K návštěvě specialisty je potřeba doporučení praktického lékaře. V akutních případech volejte 112.

Léky

Léky obdržíte v každé lékárně na recept vystavený lékařem a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění).
V lékárně obdržíte při první návštěvě registrační kartu, kterou budete používat při každé další návštěvě lékárny, zejména pro evidenci celkových nákladů.

Nemocniční péče

Doporučení k hospitalizaci vám vydá ošetřující lékař.
V nutných případech se lze na nemocnici obrátit přímo s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření všeobecné 100 %, u některých akutních případů 60 %, děti do 18 let bez spoluúčasti.
Léky - spoluúčast závislá podle výše celkových nákladů na léky za rok, při vyšších nákladech se spoluúčast postupně snižuje. Děti do 18 let hradí 40 % podle celkové výše nákladů do limitu 1410 DKK/rok.
Záchranná služba a nemocniční péče, objednané návštěvy u praktického lékaře jsou v akutních případech zdarma.

Úhrada nákladů v případě platby v hotovosti

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli náklady za ošetření uhradit sami, můžete se během pobytu v Estonsku obrátit přímo na EHIF, nebo si uschovejte originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila estonská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Pokud chcete při onemocnění na území Dánska uplatnit svůj nárok na nemocenské, požádejte dánského lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a s ním se obraťte do tří dnů na oddělení nemocenských dávek místního úřadu obce pobytu – tzv. Sygedagpengekontoret/ Socialvorvaltningen. V Kodani, Odense, Åalborgu a Århusu pak na městskou správu – tzv. Magistraaten. Zde udejte adresu pobytu v Dánsku a adresu vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste také co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.