Francie

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Centre des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), 11 Rue de la Tour de Dames, 75436, Paris Cedex 09, tel.: 0033145263341, fax: 0033140950650, www.cleiss.fr

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.
V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí ve Francii ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu ve Francii Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby vyhledejte veřejné zdravotnické zařízení nebo lékaře.
Každé ošetření musíte nejdříve uhradit sami.
Od lékaře obdržíte potvrzení o ošetření, tzv. „Feuille de Soins". Pro úhradu nákladů se s tímto potvrzením a Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) obraťte na nejbližší pobočku místního nositele zdravotního pojištění – Caisse Primaire d'Assurance Maladie (dále CPAM).

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Léky nejprve sami uhradíte, náklady vám budou refundovány prostřednictvím CPAM.
Pokud jsou léky označené etiketou, je nutné ji přelepit do potvrzení o ošetření, tedy Feuille de Soins.

Nemocniční péče

Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění)
V případě nemocničního ošetření nemusíte v hotovosti hradit nic, kromě předepsané spoluúčasti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření 30 % nákladů + 1 EUR za návštěvu (ze stanovené ceny - 23 EUR u praktického lékaře, 25 EUR u specialistů, někteří lékaři účtují smluvní ceny)
Laboratorní testy 40 % nákladů + 1-4 EUR
Léky
85 % nákladů za léky s oranžovou etiketou
65 % nákladů za léky s modrou etiketou
35 % nákladů za léky s bílou etiketou
0 % za nezbytně nutné léky (přeškrtnutá bílá etiketa)
0,5 EUR za každou položku na receptu
Nemocniční péče - 18 EUR/den + 20 % nákladů (v některých případech bez spoluúčasti)
u vážných onemocnění se platí 18 EUR za den - nesmí překročit 20 % náklad
Transport 30 % nákladů + 2 EUR

Úhrada nákladů

Vaši žádost o úhradu nákladů předložte místní pobočce CPAM včetně Potvrzení o ošetření (Feuille de Soins), Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz) a účtu za ošetření. Úhradu neobdržíte na místě. Proto udejte spolu se žádostí číslo svého bankovního účtu, případně adresu, na niž má být úhrada zaslána.
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nemohli pobočku CPAM navštívit, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila CPAM. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Případně můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na nemocenské z důvodu pracovní neschopnost ve Francii, musí vám francouzský lékař potvrdit pracovní neschopnost a s tímto potvrzením navštivte do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti pobočku CPAM. Dále udejte adresu pobytu ve Francii, stejně tak jako českou adresu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.