Irsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací:

Zdravotní úřad v místě pobytu (HSE - Health Service Executive)

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Irsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Irsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Upozornění:

  • Seznam smluvních zdravotnických zařízení lze získat na pobočkách HSE
  • Aby Vám byla poskytnuta péče bezplatně v rámci irského systému, je třeba na to lékaře upozornit. Mnoho lékařů ošetřuje soukromě i veřejně, a proto je nutné lékaře upozornit, že chcete být ošetřen veřejně
  • Pro plánovanou hospitalizaci či ambulantní ošetření je potřeba doporučení smluvního praktického lékaře či specialisty, v případě nouze není doporučení potřeba
  • Hospitalizace či ambulantní ošetření jsou pro osoby podléhající předpisům EU zdarma
  • Spoluúčast při předepsání léků je 1,50 EUR za položku na receptu
  • První pomoc: tel. 999 nebo 112

Úhrada nákladů v případě platby v hotovosti

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli náklady za ošetření uhradit sami, můžete se během pobytu v Estonsku obrátit přímo na EHIF, nebo si uschovejte originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila estonská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Pokud chcete při onemocnění na území Irska uplatnit svůj nárok na nemocenské, požádejte irského lékaře o vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti a s ním se obraťte do tří dnů na oddělení nemocenských dávek místního úřadu obce pobytu. Zde udejte adresu pobytu v Irsku a adresu vaší příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Nahlaste také co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.