Itálie

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Pobočky Azienda Sanitaria Locale – ASL.

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Itálii ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Itálii Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

Pokud potřebujete během pobytu na území Itálie ošetření lékaře, vyhledejte nejbližší pobočku ASL. Adresy obdržíte buď v hotelu, nebo je najdete v telefonním seznamu. V mnoha oblastech existují zvláštní zdravotnické služby pro turisty (Servizio di guardia turistica).

Na pobočce obdržíte při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění  (příp. Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz) poukaz na ošetření a seznam lékařů. Nebo se můžete s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz) obrátit přímo na lékaře.

Náklady za ošetření v nesmluvních lékařských zařízeních (nazývaných casa di cura) budete muset hradit sami.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař, a při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Nemocniční péče

Ošetřující lékař doporučí hospitalizaci.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření, diagnostika, laboratoř - záleží na regionu, může být několik desítek EUR
Léky až 100 %, při léčbě chronických, vysoce rizikových a akutních nemocí bez spoluúčasti

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se s nimi po návratu do ČR na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila italská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Případně můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské, obraťte se do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti na ASL a zde předložte potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem. Dále udejte adresu pobytu v Itálii, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Pracovní neschopnost musí začít na území Itálie.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak jako místo pobytu při léče