Lotyšsko

Autor: Tomáš Rutar

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Lotyšsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Lotyšsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby se obraťte s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) přímo na smluvního lékaře nebo nemocnici.

Léky musíte v lékárně na základě předpisu vydaného ošetřujícím lékařem nejdříve zaplatit v plné výši a požádat o úhradu na některé z regionálních poboček Nacionalas Veselibas Dienests.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

Ambulantní ošetření:
Dospělí 1 LVL, specialista 3 LVL
Návštěva lékaře doma 100% (invalidé a děti do 18 let zdarma)
Operace prováděné ambulantně nebo v některých denních stacionářích 3 LVL
Hospitalizace:
5 LVL za 1. den, spoluúčast od 2. dne 9,50 LVL, místní nemocnice 3 LVL/den, onkologie 5 LVL/den
Maximální spoluúčast za jednu hospitalizaci 250 LVL, maximální příspěvek na operaci 30 LVL
Léky: 
0,50 LVL 
0% léky při ohrožení života, 25% chronická onemocnění, léky pro udržení stavu, 50% léky pro zlepšení stavu
speciální recepty platí 30 dní, recepty na léky se 100% spoluúčastí platí 3 měsíce
Osvobození od spoluúčasti:
Osoby, které již uhradily maximální roční spoluúčast 400 LVL, děti do 18 let, těhotné ženy a ženy v šestinedělí, psychyatrická péče, dialýzy, infekční choroby, záchranná služba.

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli péči zaplatit v hotovosti, uschovejte si účty a po návratu do ČR se obraťte s originály účtů za ošetření na ZPŠ. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila lotyšská pojišťovna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifu. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.