Lucembursko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Caisse Nationale de Santé, 125 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, nebo její místní pobočky, tel. 00352/27571, www.cns.lu, e-mail:cns@secu.lu

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Lucembursku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Lucembursku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

V případě potřeby vyhledejte smluvního praktického lékaře.
Pacient si v první fázi uhradí léčbu sám a poté mu bude ještě v Lucembursku nebo až po návratu do ČR refundována.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař, a při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění).
Léky si pacient také nejdříve hradí sám, poté jsou mu náklady refundovány.

Nemocniční péče

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocniční pohotovost s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Kam se obrátit zjistíte na telefonním čísle 112. Nemocniční léčba je po předložení formuláře (karty) zdarma, kromě spoluúčasti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření: 1. návštěva 20 % sazby u praktického lékaře, každá další návštěva 12 %
Stomatologické ošetření do 60 EUR bez spoluúčasti
nad 60 EUR spoluúčast 12 %
Léky 0 %, 20 %, 60 %, 100 %
Hospitalizace 20,42 EUR/den max. po dobu 30 dnů
převoz v akutních případech bez spoluúčasti

Úhrada nákladů

Po zaplacení péče nebo léku se obraťte na pobočku místní zaměstnanecké pokladny (Caisse Nationale de Santé). Zde předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) a ostatní doklady.
Není-li to z nějakého důvodu možné, můžete si nechat náklady refundovat až po návratu do ČR u ZPŠ. V takovém případě zde musíte předložit originály dokladů o zaplacení. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila lucemburská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Případně můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Lucembursku, obraťte se do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti na nejbližší nemocenskou zaměstnaneckou pokladnu a zde předložte potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem. Dále udejte adresu svého pobytu v Lucembursku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.