Makedonie

Autor: Tomáš Rutar

Na základě dohody mezi CU a FZOM se čeští pojištěnci prokazují přímo u makedonských lékařů Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.

Lékařské ošetření

Ve zdravotnickém zařízení je třeba přepsat údaje z Evropského průkazu nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz do tzv. Prohlášení (Izjava).  Pokud disponujete kopií Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz, stačí odevzdat tuto kopii lékaři, žádná další administrativa v takovém případěnení nutná.

Pokud nemáte Evropský průkaz ani Potvrzení dočasně ho nahrazující, budou po Vás při ambulantním ošetření vždy vyžadovat hotovost.

Léky

Léky obdržíte v lékárně proti receptu, který vystaví lékař

Nemocniční ošetření

Doporučení k hospitalizaci vydává ošetřující lékař

V naléhavých případech se lze obrátit přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

  • Lékařské a stomatologické ošetření 20 %
  • Léky 20 %
  • Hospitalizace 20 %
  • Ortopedická operace 10 %

Osoby, jejichž měsíční rodinný příjem je nižší než průměrná čistá mzda, které platily spoluúčast za konzultaci u specialisty a nemocniční lékařskou péči v kalendářním roce více než 40% průměrné čisté mzdy, bez spoluúčasti.

Osoby,jejichž plat je nižší než 60% průměrné čisté mzdy, které platily spoluúčast za konzultaci u specialisty a nemocniční lékařskou péči v kalendářním roce více než 20% průměrné čisté mzdy, bez spoluúčasti.

Děti od 5 do 18 let a osoby nad 65 let, které platily spoluúčast za konzultaci uspecialisty a nemocniční lékařskou péči v kalendářním roce více než 40% průměrné čisté mzdy, bez spoluúčasti.

Matky na mateřské dovolené, děti do 1 roku věku, dárci krve, kteří darovali krev více než 10 krát, pravidelné prohlídky studentů, osoby podléhající zvláštním předpisům, bez spoluúčasti.

Děti od 1 do 5 let, které platily spoluúčast za konzultaci u specialisty a nemocniční lékařskou péči v kalendářním roce více než 20 % průměrné čisté mzdy, bez spoluúčasti.

Úhrada vynaložených nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.