Nizozemsko

Autor: Tomáš Rutar

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Nizozemí ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Nizozemí Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno

Lékařské ošetření

Při návštěvě Nizozemska je doporučováno pořídit si kopii Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo více vyhotovení Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz.
S Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) navštivte v případě potřeby smluvního lékaře (Huisarts), zubního lékaře (Tanarts) nebo nemocnici.

Léky

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař, nebo přímo od lékaře.
Zde po vás může být vyžadována kopie Evropského průkazu zdravotního pojištění nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz.

Nemocniční péče

Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
V nemocnici předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) a požádáte, aby se o převzetí nákladu obrátila na Agis Zorgverzekeringen.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření - většinou si pacient hradí sám
Léky - individuální pro různé typy léku
Nemocniční péče - příplatky za nadstandard

Úhrada nákladů v případě platby v hotovosti

Pokud jste musel z nějakého důvodu zaplatit v hotovosti, uschovejte si originály účtů a obraťte se po návratu do ČR na ZPŠ. Zde musíte předložit originály dokladů o zaplacení. ZPŠ vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila nizozemská pojišťovna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete ZPŠ požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Nizozemsku, obraťte se během dvou dnů od počátku své pracovní neschopnosti na pobočku „Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV)", kde oznamte svou pracovní neschopnost. Udejte zároveň adresu svého pobytu v Nizozemsku a adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.