Polsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací

Regionální pobočky Národního fondu zdraví v jednotlivých vojvodstvích. Seznam poboček na www.nfz.gov.pl
Ústředí NFZ, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
tel.: 0048 22 5726000, e-mail: ca17@nfz.gov.plwww.nfz.gov.pl/ekuz

Před odjezdem

Požádejte ZPŠ o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.
Pokud jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Polsku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Polsku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud ZPŠ kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

S Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) navštivte v případě potřeby smluvního lékaře nebo nemocnici. Velká část stomatologů je nesmluvních (smluvní mají na dveřích cedulky NFZ). V akutních případech je převoz zdarma, volejte 999 nebo 112. Pro návštěvu specialisty při neakutních případech je potřeba doporučení praktického lékaře.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Návštěva u rodinného lékaře, který má smlouvu s NFZ - zdarma
Léky a zdravotnické prostředky - 100%, 50%, 30% z ceny lékunebo paušální úhrada 3,20 PLN, či 8 PLN při přípravě léku v lékárně
Stomatologie - u většiny výkonů spoluúčast 100 %, bezplatně pouze malá část výkonů
Hospitalizace je v případě akutní péče zdarma 

Úhrada nákladů

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se s nimi obraťte na ZPŠ. Ta vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila polská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo můžete ZPŠ požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.